Marketing partnerski. Wybrane problemy

Marketing partnerski. Wybrane problemy

Autor:  

E. Flejterska, L. Gracz, G. Rosa, A. Smalec

ISBN:  

978-83-7241-643-8

Wydanie:  

2008

Wydawca:  

WNUS

116 stron

Brak ofert sprzedaży

Opis książki

    Spis treści Wstęp Rozdział 1 Wprowadzenie do marketingu partnerskiego 1.1. Istota partnerstwa 1.2. Klient jako podmiot partnerstwa 1.3. Idea i znaczenie marketingu partnerskiego 1.4. Proces marketingu partnerskiego Rozdział 2 Marketing wewnętrzny jako istotny obszar marketingu partnerskiego 2.1. Marketingowe spojrzenie na personel w przedsiębiorstwie 2.2. Podejścia do marketingu wewnętrznego i fazy jego rozwoju 2.3. Marketing wewnętrzny na poziomie strategicznym i taktycznym 2.4. Wprowadzanie marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie 2.5. Przesłanki sukcesu marketingu wewnętrznego Rozdział 3 Jakość jako fundament marketingu partnerskiego 3.1. Pojęcie jakość 3.2. Podstawowe wymiary jakości 3.3. Luki między oceną usług a ich świadczeniem 3.4. Związek między jakością a rentownością przedsiębiorstwa 3.5. Możliwości poprawy jakości produktów Rozdział 4 Komunikacja indywidualna jako instrument kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem 4.1. Komunikacja tradycyjna a komunikacja indywidualna 4.2. Bazy danych 4.3. Bezpośrednie przesyłki pocztowe 4.4. Marketing telefoniczny i faks 4.5. Internet Rozdział 5 Programy lojalnościowe 5.1. Pojęcie i znaczenie lojalności klienta 5.2. Istota programów lojalnościowych 5.3. Wybrane formy programów lojalnościowych Rozdział 6 Marketing społeczny w aspekcie relacji partnerskich z otoczeniem 6.1. Etapy i kierunki rozwoju działań marketingowych 6.2. Marketing społeczny - istota i rozwój 6.3. Marketing społeczny w kreowaniu nowego wizerunku firmy 6.4. Heterogeniczny prosument w działaniach marketingowych na rynku 6.5. Miejsce marketingu społecznego w marketingu przyszłości