PSpice. Przykłady praktyczne

PSpice. Przykłady praktyczne

Autor:  

Zyta Zachara, Krzysztof Wojtuszkiewicz

ISBN:  

978-83-7279-076-7

Wydanie:  

2000

Wydawca:  

Mikom

zawiera cd-rom, 384 strony, druk cyfrowy, format B5

Brak ofert sprzedaży

Opis książki

    Książka uczy obsługi programu PSpice, który umożliwia przeprowadzanie komputerowych symulacji układów elektronicznych zarówno analogowych jak i cyfrowych. Autorzy pokazują jak wykorzystać ten program do opanowania i utrwalenia podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki. Materiał dotyczący elektroniki odnosi się głównie do liniowych układów biernych. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników, od uczniów średnich szkół technicznych do studentów i osób zatrudnionych w przemyśle elektronicznym. Książka zawiera: obsługę programów Schematics, PSpice oraz Probe opis teoretyczny biernych układów liniowych symulacje układów ilustrujące ich własności wyniki symulacji propozycje ćwiczeń interpretację otrzymanych wyników. Na dołączonym do książki CD-ROM-ie znajduje się program oraz wszystkie opisane przykłady. Autorzy są absolwentami Politechniki Wrocławskiej oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczyli w pracach komisji opracowującej obowiązujące programy nauczania. W Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu prowadzą kursy metodyczne dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania programu PSpice w nauczaniu elektroniki. Interesują się elektroniką i metodyką nauczania tego przedmiotu, a ich pasją jest program PSpice i jego praktyczne wykorzystanie. UWAGA: Jest to ksiązka drukowana cyfrowo. Takie pozycje różnią się technicznym wykonaniem od drukowanych metodą tradycyjną - mają oprawę broszurową klejoną a niektóre okładki mogą być czarno-białe.

Spis treści

 • Wstęp
 • Wskazówki dodatkowe
 • Konwencje stosowane w książce
 • Część I. Opis programu Pspice
 • 1. Opis pakietu DesignLab
 • Uruchomienie programu
 • Tworzenie schematu
 • Pobieranie elementów i umieszczanie ich na schemacie
 • Opis pobudzeń analogowych (generatorów)
 • Edycja schematu
 • Łączenie elementów
 • Deklarowanie atrybutów elementów
 • Zachowywanie schematu
 • Przykład 1.1
 • Zasady poprawności elektrycznej rysowanego schematu
 • Wybrane ustawienia programu Schematics
 • 2. Opis analiz programu PSpice
 • Uruchomienie analiz
 • Analiza czasowa � Transient
 • Przykład 2.1
 • Analiza częstotliwościowa � AC Sweep
 • Przykład 2.2
 • Analiza Fouriera � Fourier
 • Przykład 2.3
 • Analiza stałoprądowa � Bias Point
 • Analiza DC Sweep
 • Przykład 2.4
 • Analiza parametryczna � Parametric
 • Przykład 2.5
 • Analiza temperaturowa � Temperature
 • Przykład 2.6
 • 3. Obsługa programu Probe
 • Uruchomienie programu Probe
 • Wybór analizy
 • Wybór wielkości wyświetlanych w Probe
 • Oznaczenia wielkości w programie Probe
 • Rodzaje wielkości w programie Probe
 • Wybór wyświetlanej wielkości za pomocą markerów
 • Wybór wielkości za pomocą menu Trace
 • Menu Plot � ustawienia osi X
 • Dostosowywanie osi X
 • Analiza Fouriera
 • Funkcja przeszukująca � Goal Function
 • Wykres zależności określonej wielkości od parametru układu � analiza Performance
 • Przykład 3.1
 • Wyświetlanie w Probe wielu przebiegów
 • Dodawanie nowej osi Y i usuwanie osi Y
 • Menu Plot � ustawienia osi Y
 • Dodawanie oznaczeń wykresów
 • Przykład 3.2
 • Dodawanie nowego układu współrzędnych
 • Wykresy w kilku oknach
 • Zmiana skali
 • Kursory
 • Włączanie wyświetlania kursorów
 • Obsługa kursorów
 • Ustawianie kursorów na charakterystycznych punktach wykresu
 • Przykład 3.3
 • Drukowanie wykresów
 • Zapisywanie ciągu ustawień
 • Przykład 3.4
 • Grafika pomocnicza w programie Probe
 • Wybrane opcje ustawień programu Probe
 • 4. Pliki tworzone lub wykorzystywane przez pakiet DesignLab
 • Część II. Przykłady symulacji komputerowych
 • 1. Obliczanie obwodów prądu stałego
 • Wiadomości wstępne
 • Obliczanie wartości prądów i napięć stałych
 • Przykład 1. Plik: 01-01-OPS. Szeregowe połączenie rezystorów
 • Ćwiczenia do pliku 01-01-OPS
 • Przykład 2. Plik 01-02-OPS. Eksponowanie wyników obliczeń
 • Ćwiczenia do pliku 01-02-OPS
 • Przykład 3. Pliki 01-03-OPS-Sp.1 oraz 01-03-OPS-Sp.2. Obliczanie rezystancji
 • wejściowej układu
 • Ćwiczenia do pliku 01-03-OPS
 • Przykład 4. Plik 01-04-OPS. Układ zawierający mostek
 • Ćwiczenia do pliku 01-04-OPS
 • Przykład 5. Plik 01-05-OPS. Połączenie mieszane rezystorów
 • Ćwiczenia do pliku 01-05-OPS
 • Wykaz plików dodatkowych do rozdziału 1
 • Podsumowanie obliczania obwodów prądu stałego za pomocą komputera
 • 2. Elementy elektroniczne
 • Charakterystyki statyczne
 • Przykład 1. Plik 02-01-EE-R. Rysowanie charakterystyki statycznej rezystora
 • Przykład 2. Plik: 02-02-EE-R. Porównanie charakterystyk statycznych rezystorów
 • Przykład 3. Plik: 02-03-EE-DK. Rysowanie charakterystyki statycznej diody
 • Wyznaczanie napięcia progowego U(TO)
 • Rezystancja diody
 • Wyznaczanie rezystancji statycznej diody spolaryzowanej w kierunku
 • przewodzenia
 • Rezystancja dynamiczna diody
 • Przykład 4. Plik: 02-04-EE-DK. Polaryzacja diody w kierunku wstecznym
 • Przykład 5. Plik 02-05-EE-DZ. Dioda Zenera
 • Ćwiczenie do pliku 02-05-EE-DZ
 • Przykład 6. Plik: 02-06-EE-DZ. Parametry diody Zenera
 • Rezystancja dynamiczna diody Zenera
 • Przykład 7. Plik 02-07-EE-DZ. Obliczanie temperaturowego współczynnika
 • napięcia
 • Wyznaczanie temperaturowego współczynnika napięcia diody Zenera 1N750
 • Przykład 8. Plik 02-08-EE-TB. Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego
 • Ćwiczenia do pliku 02-08-EE-TB
 • Przykład 9. Plik 02-09-EE-TB. Wyznaczanie rezystancji wejściowej
 • Ćwiczenia do pliku 02-09-EE-TB
 • Przykład 10. Plik 02-10-EE-TB. Rysowanie charakterystyk wyjściowych
 • Rysowanie hiperboli mocy dopuszczalnej
 • Ćwiczenia do pliku 02-10-EE-TB
 • Przykład 11. Plik 02-11-EE-TB. Rysowanie charakterystyki przejściowej
 • Ćwiczenia do pliku 02-11-EE-TB
 • Przykład 12. Plik 02-12-EE-TB. Wyznaczanie wzmocnienia prądowego tranzystora
 • Ćwiczenia do pliku 02-12-EE-TB
 • Przykład 13. Plik 02-13-EE-TB. Wyznaczanie konduktancji wyjściowej
 • Ćwiczenia do pliku 02-13-EE-TB
 • Przykład 14. Plik 02-14-EE-por. Porównanie parametrów tranzystorów
 • Ćwiczenia do pliku 02-14-EE-por
 • Podsumowanie analizy DC Sweep
 • 3. Obliczanie obwodów prądu zmiennego
 • Wiadomości wstępne
 • Rysowanie przebiegów czasowych
 • Rysowanie wykresów wektorowych
 • Przykład 1. Plik 03-01-OPZ-R. Otrzymywanie sumy przebiegów
 • Ćwiczenia do pliku 03-01-OPZ-R
 • Przykład 2. Plik 03-02-OPZ-R. Sumowanie napięć
 • Przykład 3. Plik: 03-03-OPZ-RC-w.1. Szeregowy obwód RC
 • Obliczanie przesunięcia fazowego pomiędzy przebiegami czasowymi
 • Ćwiczenia do pliku 03-03-OPZ-RC
 • Przykład 4. Plik 03-04-OPZ-LR. Szeregowy obwód RL
 • Ćwiczenie do pliku 03-04-OPZ-LR
 • Przykład 5. Plik 03-05-OPZ-RLC. Szeregowy obwód RLC
 • Przykład 6. Plik 03-06-OPZ-RLC. Szeregowy obwód RLC
 • Przykład 7. Plik 03-07-OPZ-LC. Równoległy obwód LC
 • Ćwiczenia do pliku 03-07-OPZ-LC
 • Przykład 8. Plik 03-08-OPZ-LC. Idealny obwód LC
 • Ćwiczenia do pliku 03-08-OPZ-LC
 • Uwagi końcowe
 • 4. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów biernych
 • Wiadomości wstępne
 • Filtry
 • Filtry selektywne LC
 • Rysowanie charakterystyk częstotliwościowych w programie PSpice
 • Przykład 1. Plik 04-01-FB-CR. Rysowanie charakterystyk filtru CR
 • Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych
 • Wnioski
 • Wyprowadzanie wzorów na wzmocnienie napięciowe i przesuniecie fazowe
 • filtru CR
 • Uzupełnienie
 • Ćwiczenia do pliku 04-01-FB-CR
 • Przykład 2. Plik 04-02-FB-3CR. Filtr 3xCR
 • Ćwiczenia do pliku 04-02-FB-3CR
 • Przykład 3. Plik 04-03-FB-TT. Filtr typu TT
 • Przykład 4. Plik 04-04-FB-TT. Filtr typu TT
 • Ćwiczenia do plików 04-03-FB-TT i 04-04-FB-TT
 • Przykład 5. Plik 04-05-FB-LCR. Badanie filtru głośnikowego
 • Ćwiczenia do pliku 04-05-FB-LCR
 • Przykład 6. Plik 04-06-FB-RLC. Filtr środkowozaporowy
 • Ćwiczenia do pliku 04-06-FB-RLC
 • Przykład 7. Plik 04-07-FB-RLC. Zmiana kształtu charakterystyki
 • Wpływ parametrów elementów obwodu na kształt charakterystyki częstotliwościowej
 • Analiza parametryczna � kolejność postępowania
 • Ćwiczenia do pliku 04-07-FB-RLC
 • Przykład 8. Plik 04-08-FB-LLC. Badanie filtru LLC
 • Ćwiczenia do pliku 04-08-FB-LLC
 • Przykład 9. Plik 04-09-FB-LCCL. Filtr LCCL
 • Ćwiczenia do pliku 04-09-FB-LCCL
 • Przykład 10. Plik 04-10-FB-LC. Wpływ rezystancji źródła
 • Ćwiczenia do pliku 04-10-FB-LC
 • Wykaz plików dodatkowych do rozdziału 4
 • Podsumowanie filtrów biernych
 • 5. Stany nieustalone
 • Wiadomości wstępne
 • Impulsy i ich parametry
 • Układ RC
 • Uzupełnienie teoretyczne
 • Analiza czasowa
 • Przykład 1. Plik 05-01-SN-RC. Odpowiedz na skok jednostkowy układu RC
 • Ćwiczenia do pliku 05-01-SN-RC
 • Przykład 2. Plik 05-02-SN-RC. Wpływ stałej czasowej w układzie RC
 • Kolejność postępowania
 • Ćwiczenia do pliku 05-02-SN-RC
 • Podsumowanie układu RC
 • Przykład 3. Plik 05-03-SN-CR. Wpływ stałej czasowej w układzie CR
 • Ćwiczenia do pliku 05-03-SN-CR
 • Podsumowanie układu CR
 • Przykład 4. Plik 05-04-SN-LR. Czwórnik LR
 • Ćwiczenia do pliku 05-04-SN-LR
 • Przykład 5. Plik 05-05-SN-RL. Czwórnik RL
 • Ćwiczenia do pliku 05-05-SN-RL
 • Podsumowanie czwórników LR i RL
 • Przykład 6. Plik 05-06-SN-RLC. Szeregowy obwód RLC
 • Wyjaśnienie zjawisk fizycznych
 • Ćwiczenia do pliku 05-06-RLC
 • Przykład 7. Plik 05-07-SN-RLC. Badanie równoległego obwodu LC
 • Ćwiczenia do pliku 05-07-SN-RLC
 • Podsumowanie równoległego obwodu LC
 • Przykład 8. Plik 05-08-SN-DN. Dzielnik napięcia
 • Ćwiczenia do pliku 05-08-SN-DN
 • Przykład 9. Plik 05-09-SN-DN. Wpływ pojemności obciążenia
 • Ćwiczenia do pliku 05-09-SN-DN
 • Przykład 10. Plik 05-10-SN-DN. Badanie skompensowanego dzielnika napięcia
 • Ćwiczenia do pliku 05-10-SN-DN
 • Podsumowanie dzielników napięcia
 • 6. Analiza Fouriera oraz synteza przebiegów impulsowych
 • Analiza Fouriera
 • Widmo amplitudowe
 • Otrzymywanie widma częstotliwościowego za pomocą programu PSpice
 • Przykład 1. Plik 06-01-AF-IP. Widmo impulsu prostokątnego dla gi = 0.5
 • Przykład 2. Plik 06-02-AF-IP. Widmo impulsu prostokątnego dla gi = 0.05
 • Przykład 3. Plik 06-03-AF-ITk. Widmo impulsu trójkątnego
 • Przykład 4. Plik 06-04-AF-ITp. Widmo impulsu trapezowego
 • Przykład 5. Plik 06-05-AF-VSIN. Badanie źródła VSIN
 • Przykład 6. Plik 06-06-AF-VEXP. Badanie źródła VEXP
 • Przykład 7. Plik 06-07-AF-VSFFM. Badanie generatora VSFFM
 • Przykład 8. Plik 06-08-AF-SPP. Synteza przebiegu prostokątnego
 • Przykład 9. Plik 06-09-AF-SPP. Synteza przebiegu prostokątnego
 • Ćwiczenia do plików 06-01 do 06-07
 • Prawidłowości analizy Fouriera:
 • Przykład 10. Plik 06-10-AF-US. Próba syntezy dowolnego impulsu
 • Ćwiczenie do pliku 06-10-AF-US
 • Uzupełnienie
 • 7. Linie długie
 • Wiadomości wstępne
 • Przykład 1. Plik 07-01-LD. Charakterystyka częstotliwościowa linii długiej
 • Ćwiczenia do pliku 07-01-LD
 • Przykład 2. Plik 07-02-LD. Badanie linii długiej przenoszącej impulsy prostokątne
 • Ćwiczenia do pliku 07-02-LD
 • Przykład 3. Plik 07-03-LD. Przebiegi czasowe dla R2 > R1
 • Ćwiczenia do pliku 07-03-LD
 • Przykład 4. Plik 07-04-LD. Przebiegi czasowe napięć dla R2 = 10 R1
 • Ćwiczenia do pliku 07-04-LD
 • Przykład 5. Plik 07-05-LD. Wyznaczanie czasu opóźnienia zboczy impulsów
 • Ćwiczenia do pliku 07-05-LD
 • Przykład 6. Plik 07-06-LD. Wyznaczanie czasu opóźnienia zboczy impulsów
 • trapezowych
 • Ćwiczenia do pliku 07-06-LD
 • Przykład 7. Plik 07-07-LD. Wyznaczanie czasu opóźnienia zboczy impulsów
 • Ćwiczenia do pliku 07-07-LD
 • Przykład 8. Plik 07-08-LD. Badanie sztucznej linii długiej niesymetrycznej
 • Ćwiczenia do pliku 07-08-LD
 • Przykład 9. Plik 07-09-LD. Wyznaczanie opóźnień jednostkowych
 • Ćwiczenia do pliku 07-09-LD
 • Przykład 10. Plik 07-10-LD. Badanie wpływu ilości ogniw
 • Ćwiczenia do pliku 07-10-LD
 • Podsumowanie sztucznych linii długich
 • Badanie naturalnych linii długich
 • Przykład 11. Plik 07-11-NLD. Linia długa dopasowana
 • Ćwiczenia do pliku 07-11-NLD
 • Przykład 12. Plik 07-12-NLD. Linia długa niedopasowana
 • Obliczenia
 • Ćwiczenia do pliku 07-12-NLD
 • Interpretacja fizyczna odbić
 • Plik 07-13-NLD. Przebiegi czasowe prądów
 • Ćwiczenia do pliku 07-13-NLD
 • Plik 07-14-NLD. Otrzymywanie przebiegów czasowych dla x < l
 • Ćwiczenia do pliku 07-14-NLD
 • Plik 07-15-NLD. Badanie odcinka linii długiej
 • Ćwiczenia do pliku 07-15-NLD
 • Przykład 16. Plik 07-16-NLD. Linia długa zwarta na końcu
 • Ćwiczenia do pliku 07-16-NLD
 • Przykład 17. Plik 07-17-NLD. Linia długa rozwarta na końcu
 • Ćwiczenia do pliku 07-17-NLD
 • Przykład 18. Plik 07-18-NLD. Porównywanie przebiegów czasowych
 • Ćwiczenia do pliku 07-18-NLD
 • Przykład 19. Plik 07-19-NLD. Porównanie przebiegów czasowych
 • Ćwiczenia do pliku 07-19-NLD
 • Przykład 20. Plik 07-20-NLD. Porównanie charakterystyk częstotliwościowych
 • Ćwiczenia do pliku 07-20-NLD
 • Podsumowanie linii długich
 • 8. Przykłady podsumowujące
 • Przykład 1. Plik 08-01-Sk. Wybór rodzaju skali
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenia do pliku 08-01-Sk
 • Przykład 2. Plik 08-02-Nach. Wyznaczanie nachylenia charakterystyki
 • logarytmicznej
 • Ćwiczenia do pliku 08-02-Nach
 • Przykład 3. Plik 08-03-Dop. Dopasowanie rezystancji obciążenia do źródła napięcia
 • stałego
 • Obliczenia
 • Przykład 4. Plik 08-04-DN. Wpływ rezystancji obciążenia
 • Uzupełnienie
 • Ćwiczenia do pliku 08-04-DN
 • Przykład 5. Plik 08-05. MN. Niezrównoważony mostek prądu stałego
 • Ćwiczenia do pliku 08-05-MN
 • Przykład 6. plik 08-06-RC. Pasmo przenoszenia filtru
 • Obliczanie górnej pulsacji granicznej wg
 • Ćwiczenia do pliku 08-06-RC
 • Przykład 7. Plik 08-07-Cp. Wpływ pojemności pasożytniczych na pasmo
 • przenoszenia
 • Ćwiczenia do pliku 08-07-Cp
 • Przykład 8. Plik 08-08-TR. Wyznaczanie czasu narastania impulsu
 • Ćwiczenia do pliku 08-08-TR
 • Przykład 9. Plik 08-09-STR. Skracanie czasu narastania impulsu
 • Ćwiczenia do pliku 08-09
 • Przykład 10. Plik 08-10-PS. Praca samodzielna
 • Ćwiczenie do pliku 08-10-PS
 • Słownik terminów i zwrotów występujących w pakiecie DesignLab
 • Literatura
 • Czasopisma techniczne
 • Skorowidz