DateInterval::createFromDateString

(PHP 5 >= 5.3.0)

DateInterval::createFromDateStringSets up a DateInterval from the relative parts of the string

Opis

public static DateInterval DateInterval::createFromDateString ( string $time )

Uses the normal date parsers and sets up a DateInterval from the relative parts of the parsed string.

Parametry

time

A date with relative parts. Specifically, the relative formats supported by the parser used for strtotime() and DateTime will be used to construct the DateInterval.

Przykłady

Przykład #1 Parsing valid date intervals

<?php
// Each set of intervals is equal.
$i = new DateInterval('P1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day');

$i = new DateInterval('P2W');
$i DateInterval::createFromDateString('2 weeks');

$i = new DateInterval('P3M');
$i DateInterval::createFromDateString('3 months');

$i = new DateInterval('P4Y');
$i DateInterval::createFromDateString('4 years');

$i = new DateInterval('P1Y1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 year + 1 day');

$i = new DateInterval('P1DT12H');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day + 12 hours');

$i = new DateInterval('PT3600S');
$i DateInterval::createFromDateString('3600 seconds');
?>

Zwracane wartości

Returns a new DateInterval instance.


Książki warte zainteresowania

 • PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie
 • PHP5 i MySQL. Biblia
 • 100 sposobów na PHP
 • PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw
 • AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych
 • Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie
 • PHP5. Praktyczny kurs
 • PHP5. Zaawansowane programowanie
 • PHP. Stwórz własną stronę internetową
 • PHP4. Podręcznik programisty
 • PHP i MySQL. Dla każdego
 • PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW